Help de Pesters!

Allereerst wil ik even verzekeren dat dit geen betoog is om pesters “goed” te praten. Ik wil alleen een statement maken omdat ik vind dat het huidige pestbeleid (of anti-pestbeleid) geen (of te weinig) effect heeft.

In mijn werk als weerbaarheidstrainer werk ik met kinderen die vaak gepest zijn……..ik werk met liefde en plezier met deze kinderen maar ergens knaagt altijd het gevoel aan mij dat het de omgekeerde wereld is. Gepeste kinderen moeten hulp gaan zoeken om weer zelfvertrouwen te krijgen, terwijl ik ZO ontzettend graag de pesters zou willen helpen. In mijn ogen kunnen er dan pas daadwerkelijk dingen gaan veranderen.

Pesters helpen?????? hoor ik jullie hardop denken. Tuurlijk, wanneer jouw kind gepest wordt kun je de pester wel “schieten” en is het lastig om het verhaal van 2 kanten te bekijken. Als ik er als professional vanaf een afstandje naar kijk, kan ik wel zo denken. (en JA het wordt een ander verhaal als het mijn eigen kinderen betreft)

Ik denk heel veel na vanuit het perspectief van de pester, wat zijn zijn* beweegredenen? Waarom pest iemand? Voor mezelf heb ik een lijst gemaakt van een aantal hele belangrijke redenen waarom iemand pest. Er zijn er vast nog 100 meer te bedenken, maar als deze aangepakt zouden worden, zou er al heel veel veranderen. Daar ben ik 200% van overtuigd.

Onzekerheid:

Vaak hebben pesters een “stoere” houding omdat ze daarmee hun onzekerheid maskeren. Achter dat stoere masker zit vaak heel veel verdriet. Maar als een pester eenmaal een “stoere” houding aanneemt, moet hij deze wel blijven voortzetten anders valt hij door de mand. Hoe mooi zou het zijn als er aan zijn zelfvertrouwen gewerkt gaat worden zodat hij leert hoe hij zijn stoere masker af kan zetten?

Thuissituatie:

Veel kinderen hebben een onzekere thuissituatie waarin ze vaak gekwetst zijn. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, scheiding, enz. En juist bij gezinnen waarvan jij het juist niet verwacht KAN dit aan de orde zijn. Er zijn een heleboel kinderen die geen veilig thuis hebben, terwijl iedereen denkt dat dit wel zo is. Voor de buitenwereld alles ok, maar ondertussen………. Deze kinderen ontwikkelen een verdedigingsmechanisme en dat kan o.a leiden tot pestgedrag! Hoe mooi zou het zijn als deze kinderen gezien en gehoord worden en een andere veilige plek zouden kunnen hebben om hun verhaal te mogen doen!

Bang om zelf gepest te worden

Veel kinderen die pesten, zijn zelf ooit gepest geweest. Dit kan zijn op school, op de sportclub, door broers en zussen enz. Om er zeker van te zijn dat ze niet weer gepest gaan worden, nemen ze het heft in eigen hand en kiezen ze zelf alvast een ander slachtoffer. Op die manier wordt de focus verlegd naar een ander en ontspringen ze zelf de dans. Hoe belangrijk is het om met deze kinderen in gesprek te gaan en uit te pluizen waarom ze pesten? Om ze te confronteren met hun verleden? Om ze te laten inzien wat de consequenties van hun gedrag zijn? En om ze hun zelfvertrouwen terug te geven?

Gemanipuleerd worden door een ander

Sommige kinderen worden letterlijk gemanipuleerd of “opgebutst” door een ander. En als ze niet mee doen, horen ze er niet bij! Kinderen die makkelijk te beïnvloeden zijn, worden hier vaak voor “gebruikt”. Hoe mooi zou het zijn dat juist weerbaarheidstrainingen voor deze kinderen “preventief” zouden worden ingezet?

Nooit geleerd om ECHT naar een ander te kijken en te respecteren

Dit is in mijn ogen de voornaamste rede waarom kinderen op een gegeven moment pestgedrag gaan vertonen. Ze hebben nooit geleerd om ECHT naar een ander te kijken. Om andere kinderen te leren begrijpen en te respecteren. Om in te zien dat iedereen anders is en dat er achter alle kinderen een ander verhaal zit. Nooit geleerd om om te gaan met rare gedachten of angstige gevoelens. Nooit geleerd wat de consequenties zijn van vervelende opmerkingen en wat het met de ander doet! Hoe mooi zou het zijn wanneer kinderen al van jongs af aan verplicht met elkaar in gesprek moeten gaan? Dat ze aan moeten geven hoe ze zich voelen? Dat ze eerlijk mogen aangeven wanneer een opmerking pijn deed en waarom? Dat er een open sfeer gecreëerd wordt op school waar ruimte is voor ontspanning bij stress en waar kinderen zichzelf veilig voelen in elkaars aanwezigheid?

Kortom, het moet de normaalste zaak van de wereld worden dat pesten gewoon NOT DONE is, dat kinderen elkaar daarop mogen wijzen en dat dit structureel gestuurd wordt! Dat er geïnvesteerd wordt in preventieve pestprogramma’s ipv mosterd na de maaltijd!

In mijn ogen werkt dit het beste door de Pester te helpen………helpen met hetgeen waar HIJ mee worstelt en DAT gedrag te sturen en te veranderen. Zullen we dat eens met z’n allen gaan doen? Het klinkt allemaal heel simpel, maar in mijn ogen is het ook echt niet moeilijker dan dat!

Lieve minister van onderwijs: Stop met het verspillen van geld aan faalangstreductietrainingen, weerbaarheidstrainingen en spendeer het in extra handen in de klas, zodat er in de klas meer tijd en ruimte komt om preventief aan de slag te gaan! Laat leerkrachten trainen op het gebied van mindfulness zodat ze het dagelijks in kunnen zetten.

Kinderen leren zichzelf te ontspannen en moet je eens kijken wat er dan zal gebeuren??? Rust, Respect en veiligheid in je klas.

Als je dit artikel hebt gelezen en je kunt jezelf hierin vinden? Deel het dan a.u.b en laat de kracht van de sociale media zijn werk doen! Een statement maken tegen pesten, maar dan op een vernieuwende manier!!!!!

(volg Justmeiself op Facebook, Instagram, twitter en pinterest of schrijf je in voor mijn blog als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen, dit alles kan hiernaast>>>>> wanneer je op de icoontjes klikt)

*voor het leesgemak heb ik gekozen om hem, hij en zijn te gebruiken, maar op die plek kan natuurlijk net zo goed zij of haar staan.

https://i0.wp.com/www.is-you.nl/wp-content/uploads/2014/12/image2.jpg

Fijne dag,

x

Suus

Week tegen pesten….

Prachtig initiatief…..week tegen het pesten….elke 4e week van september….jaarlijks! Dus dat is DEZE week! Zo in het begin van het schooljaar niet echt ideaal voor leerkrachten want er komt al zoveel op ze af in de eerste weken. Ook moet iedereen nog wennen aan elkaar en aan de nieuwe groep of omgeving. Dat is JUIST de ideale periode om over pesten te beginnen. Een nieuw schooljaar, een nieuwe start en nieuwe kansen! Op de site http://www.stoppestennu.nl staat een compleet draaiboek en uitgewerkte lessugesties, wellicht iets om standaard in de jaarplanning op te nemen voor volgende jaren…..(een keer kritisch kijken naar het taakbeleid is immers ook niet verkeerd).

Nu kun je denken….een week tegen pesten…. allemaal leuk en aardig, maar daarna gaat het gewoon op dezelfde voet verder. Natuurlijk blijft het niet bij deze week, maar het is uiteraard heel erg goed om kinderen in deze week te leren dat ze pesten bespreekbaar moeten maken! Als er schoolbreed aandacht voor is op hetzelfde tijdstip kan dit heel erg effectief zijn! Daar draait namelijk alles om…….bespreekbaar maken! Kinderen moeten zichzelf veilig kunnen voelen zowel op school als thuis. En niet alleen kinderen, OOK een heleboel volwassenen hebben nog altijd last van pesterijen op bijvoorbeeld hun werk.

Als dingen bespreekbaar worden gemaakt, kan het uit de taboesfeer worden gehaald en kan er iets aan gedaan worden. We moeten met z’n allen er naar toe, dat we met een ander oog naar  pesters gaan kijken en DAAR het verschil gaan maken!

Begrijp me niet verkeerd dat ik het op wil nemen voor de pesters, maar geloof mij, 9 van de 10 keer pesten deze kinderen doordat ze zelf niet lekker in hun vel zitten, geen fijne thuissituatie hebben, onzeker zijn, zelf gepest worden en noem maar op! Vaak steken we in op het verzachten van het leed van de gepeste kinderen (wat natuurlijk heel belangrijk is). Maar zou het niet mooi zijn als we de pesters zouden leren om eens kritisch naar zichzelf en naar elkaar te kijken? Dat we ze confronteren met wat hun gedrag voor consequenties heeft? Dat we kinderen van jongs af aan al aanleren, dat het normaal is dat je elkaar op een positieve manier mag aanspreken op negatief gedrag? Dat je elkaar mag corrigeren wanneer het mis dreigt te gaan? En niet te vergeten dat het juist stoer is om voor elkaar op te komen?

En nu weet ik ook echt wel dat het wishful thinking is, om een klas of school pestvrij te krijgen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat leerkrachten i.s.m ouders er een heel groot aandeel in kunnen hebben. LAAT leerkrachten a.u.b de kans en vooral de tijd krijgen om er in hun klas (het liefst dagelijks) aandacht aan te geven. En niet alleen n.a.v incidenten in de pauze…. NEE …..JUIST al voordat het fout gaat! En SCHRAP desnoods een keer een rekenlesje….. Want “geen tijd” is onzin!!! Kinderen die niet lekker in hun vel zitten pikken toch niks op van dat lesje. Als de sfeer in de klas goed is, halen ze het daarna met gemak weer in! Durf flexibel te zijn binnen de opgelegde tijdsdruk, je plukt er later de vruchten van!

En ouders…..bij jullie ligt er ook een belangrijke taak, schuif het niet af op school, ga niet aan de poort staan kletsen dat er “niks” aan pesten wordt gedaan! Ga niet praten met elkaar over dat ene kind wat pest, maar praat erover met de leerkracht! Als die van niks weet, kan hij ook niks veranderen! En bovenal…..PRAAT erover met uw eigen kind! Want dat kan zomaar de aanstichter zijn zonder dat je het weet!

Fijne dag!